Tra cứu kết quả trúng tuyển
năm 2024

Chất lượng, Sáng tạo, Nhân văn

Thí sinh nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận vào các ô dưới đây

Trả lời câu hỏi xác nhận
Liên hệ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.106)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38352020 (141)
tuvantuyensinh@hcmue.edu.vn