Trang Đăng ký xét tuyển

Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn

Đã hết thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

Để xem lại thông tin đã đăng ký, vui lòng nhập CCCD/email

Liên hệ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.106)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38352020 (141)
tuvantuyensinh@hcmue.edu.vn