Tra cứu kết quả xét tuyển
năm 2022

Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn

Thí sinh nhập số CMND/CCCD

Trả lời câu hỏi xác nhận
Liên hệ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.106, A.107)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38352020 (141)
tuyensinh@hcmue.edu.vn