Trang Tư vấn Thông tin tuyển sinh

Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn

Lưu ý: Bạn chỉ cần chọn 1 câu hỏi cũng có thể "Xem kết quả"
Chọn lại

Các ngành học và khối thi

Các ngành học

# Mã ngành Tên ngành
1 7140114 Quản lý giáo dục Xem thông tin ngành học
2 7140201 Giáo dục Mầm non Xem thông tin ngành học
3 7140202 Giáo dục Tiểu học Xem thông tin ngành học
4 7140203 Giáo dục Đặc biệt Xem thông tin ngành học
5 7140205 Giáo dục Chính trị Xem thông tin ngành học
6 7140206 Giáo dục Thể chất Xem thông tin ngành học
7 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh Xem thông tin ngành học
8 7140209 Sư phạm Toán học Xem thông tin ngành học
9 7140210 Sư phạm Tin học Xem thông tin ngành học
10 7140211 Sư phạm Vật lý Xem thông tin ngành học
11 7140212 Sư phạm Hoá học Xem thông tin ngành học
12 7140213 Sư phạm Sinh học Xem thông tin ngành học
13 7140217 Sư phạm Ngữ văn Xem thông tin ngành học
14 7140218 Sư phạm Lịch sử Xem thông tin ngành học
15 7140219 Sư phạm Địa lý Xem thông tin ngành học
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Xem thông tin ngành học
17 7140232 Sư phạm Tiếng Nga Xem thông tin ngành học
18 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp Xem thông tin ngành học
19 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Xem thông tin ngành học
20 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Xem thông tin ngành học
21 7220201 Ngôn ngữ Anh Xem thông tin ngành học
22 7220202 Ngôn ngữ Nga Xem thông tin ngành học
23 7220203 Ngôn ngữ Pháp Xem thông tin ngành học
24 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Xem thông tin ngành học
25 7220209 Ngôn ngữ Nhật Xem thông tin ngành học
26 7220210 Ngôn ngữ Hàn quốc Xem thông tin ngành học
27 7229030 Văn học Xem thông tin ngành học
28 7310401 Tâm lý học Xem thông tin ngành học
29 7310403 Tâm lý học giáo dục Xem thông tin ngành học
30 7310501 Địa lý học Xem thông tin ngành học
31 7310601 Quốc tế học Xem thông tin ngành học
32 7310630 Việt Nam học Xem thông tin ngành học
33 7440102 Vật lý học Xem thông tin ngành học
34 7440112 Hoá học Xem thông tin ngành học
35 7480201 Công nghệ thông tin Xem thông tin ngành học
36 7760101 Công tác xã hội Xem thông tin ngành học

Các khối thi

# Mã tổ hợp Môn thi
1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
4 B00 Toán, Hóa học, Sinh học
5 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
6 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
7 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
8 C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
9 C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
10 C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
11 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
12 D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
13 D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
14 D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
15 D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
16 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
18 D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
19 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
20 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
21 D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
22 D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
23 D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
24 D96 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
25 M00 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
26 M08 Ngữ văn, Năng khiếu TDTT 1, Năng khiếu TDTT 2
27 T01 Toán, Năng khiếu TDTT 1, Năng khiếu TDTT 2

Quy trình đăng ký hồ sơ xét tuyển

Bước 1

Đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại xettuyen.hcmue.edu.vn

Bước 2

Chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu

  • Phiếu đăng ký xét tuyển được xuất từ trang đăng ký;
  • Bản sao hợp lệ học bạ Trung học phổ thông;
  • Bản sao hợp lệ căn cước công dân;
  • Bản sao hợp lệ hồ sơ xác nhận đối tượng ưu tiên;

Bước 3

Nộp bản scan (hoặc hình chụp) các hồ sơ cần thiết

Bước 4

Theo dõi tình trạng hồ sơ tại phần Quản lý hồ sơ

Liên hệ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.106, A.107)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38352020 (141)
tuyensinh@hcmue.edu.vn